Vad gör Ni och hur ser Ni ut?

Egentligen är det ganska enkelt. Det kallas image, eller ett företags profil. Hur vill vi att andra ska uppfatta vårt företag? Det vi är duktiga på, vill vi ju gärna framhäva.

Om Ni kan svara på frågan: Vad gör oss unika? Då är mycket av arbetet gjort. Sen kanske Ni behöver hjälp för att få svaret på om det Ni gör överensstämmer med hur Ni uppfattas.

Där kan Adante Reklam komma in, som bollplank och producent av allt som kan stärka Er image/profil.