Adante Reklam utformar alla typer av trycksaker. Med över 20 år i branschen så finns kunnandet att visualisera en marknadsföringsidé. I vissa fall har kunden klart för sig hur det skall se ut - i andra fall så vill man tillföra kreativitet utifrån. I båda fall så kan vi bistå med våra tjänster. Det kan vara design av logotype samt nytt profilprogram/image, layout av en kundtidning, tryck av visitkort, foldrar, broschyrer eller informationsblad. Mässmaterial, affischer, flyers - för att nämna några exempel. Produktion av enklare webplats är också något vi kan ordna.

Med eget digitaltryckeri samt stort kontaktnät inom tryckeribranschen så ser
vi till att era idéer blir färdiga produkter.

Hur kan vi hjälpa Er? Skicka ett mail eller ring oss gärna så tar vi ett första

(självklart kostnadsfritt) möte för att se över Era behov.

 

Några exempel på kunder vi hjälpt med bl.a logotype ser du här

Adante Reklam, Falun, info@adantereklam.com, tel: 070-749 36 49